Etkinlikler

"1930'lardan 1970'lere Türkiye'nin Gündelik Hayatında Yeni Bir Toplumsallaşma Aracı Olarak Radyo" başlıklı makale Kültür ve İletişim Dergisi'nde yayımlandı.

25 Nisan 2012

"1930'lardan 1970'lere Türkiye'nin Gündelik Hayatında Yeni Bir Toplumsallaşma Aracı Olarak Radyo". Kültür ve İletişim, 15 (1), ss: 37-71.