Etkinlikler

"Maurice Blanchot Düşüncesi'nde Sessizliği Yazıya Çekmek" başlıklı yazısı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi'nde yayınlandı.

29 Haziran 2012

Canar, B. (2012). Maurice Blanchot Düşüncesi'nde Sessizliği Yazıya Çekmek. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 52 (1): 85-112.

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1668/17796.pdf