Etkinlikler

UNESCO Kültürlerarası Diyalog İhtisas Komitesi üyeliğine seçildi.

04 Ekim 2010

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun 27 Eylül 2010 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, İletişim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Suavi Aydın'nın bilgi ve deneyimlerinden UNESCO konularında da yararlanmak üzere Kültürlerarası Diyalog İhtisas Komitesi'ne önerilmesi kararlaştırıldı.

"UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, UNESCO'nun iş programları, ülkemizin öncelikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda karar vericileri, bürokratları, akademisyenleri ve düşünürleri bir araya getirerek kurduğu ihtisasa komiteleri aracılığıyla UNESCO ideallerinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun ihtisas komitelerinde çalışanlar onursal bir görev üstlenmektedirler."