Etkinlikler

"Gençlerin Gündelik Yaşamında Sosyal Medya: ask.fm Örneği" başlıklı bildiri Yeni Medya Çalışmaları 1. Ulusal Kongresi'nde sunuldu.

14 Mayıs 2013

 Yeni Medya Çalışmaları 1. Ulusal Kongresi, Kocaeli Üniversitesi 7-8 Mayıs 2013.