Etkinlikler

"12 Eylül Filmleri ve Üniversite Gençliği: Politik Söylemler Bağlamında 12 Eylül Filmlerinin Alımlanması" başlıklı makale Sine Cine Dergisinde yayınlandı.

30 Eylül 2013

 Karabağ Sarı, Ç. (2013). 12 Eylül Filmleri ve Üniversite i Gençliği: Politik Söylemler Bağlamında 12 Eylül Filmlerinin Alımlanması. Sine Cine: Sinema Araştırmaları Dergisi/Journal of Film Studies, 4(2), 9-39.