Etkinlikler

Moment Dergi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yılda iki kez çevrimiçi olarak yayınlanan, uluslararası bir hakemli dergidir. Dergimiz kültürel çalışmalar alanına yeni sorularla ve kuramsal perspektifleri güçlü, özgün çalışmalarla katkıda bulunmak amacındadır.

Moment Dergi disiplinlerarası niteliğiyle medya, toplumsal cinsiyet, kültürlerarası iletişim, iletişim sosyolojisi, iletişim felsefesi, sanat, edebiyat, antropoloji, coğrafya, iktisat ve tarih alanlarında eleştirel bağlantılar kuracak çalışmalara ve tartışmalara yer verecektir. Gramsci'nin “moment” kavramından hareketle tarihsel an'ların, devinimin ve praksisin izlerini sürerek toplumsal olguların eleştirel bir okumasını yapacak Moment Dergi'ye uğramanızı bekliyoruz.

www.momentdergi.org