Etkinlikler

Bu atölye Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi tarafından HÜ Bilimsel Araştırma Birimi'nce desteklenen “Hacettepe Üniversitesi Öğrencileri ve Çalışanlarıyla Kurum Kültürünü Geliştirmek Üzere Dijital Hikâye Anlatımı Atölyeleri Düzenlenmesi” başlıklı proje kapsamında 16-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Atölyede, Erasmus Değişim Programı ile Avrupa Birliği ülkelerine giden ve eğitimlerine bir dönem burada devam etmiş Hacettepe Üniversitesi öğrencileri Erasmus deneyimlerini paylaşmışlardır.
Atölyede üretilen hikâyeler, 25 Şubat 2015 tarihinde HÜ İletişim Fakültesi Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi tarafından gerçekleştirilen "Hacettepe'nin Yüzleri, Sesleri, Renkleri" adlı etkinlikte gösterilmiştir.

www.digitalstoryhub.org/filter/hacettepe/Erasmus-Maceram-2014