Etkinlikler

"Dijital Geyikler 2014" Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi

10 Nisan 2014

Bu atölye Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi tarafından HÜ Bilimsel Araştırma Birimi'nce desteklenen “Hacettepe Üniversitesi Öğrencileri ve Çalışanlarıyla Kurum Kültürünü Geliştirmek Üzere Dijital Hikâye Anlatımı Atölyeleri Düzenlenmesi” başlıklı proje kapsamında 10 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Atölyede, Hacettepe Üniversitesi'nde okuyan farklı fakültelerden üniversite öğrencileri öğrencilik, üniversite ve kampüsle ilgili deneyimlerini paylaşmışlardır. Atölyede üretilen hikâyeler, 25 Şubat 2015 tarihinde HÜ İletişim Fakültesi Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi tarafından gerçekleştirilen "Hacettepe'nin Yüzleri, Sesleri, Renkleri" adlı etkinlikte gösterilmiştir.

www.digitalstoryhub.org/filter/hacettepe/Dijital-Geyikler-2014