Etkinlikler

Yeni Medya ve Değişen Okuryazarlık Üzerine Söyleşi

28 Şubat 2015

Vira Verita'da "Yeni Medya ve Değişen Okuryazarlıklar" üzerine söyleşim yayınlandı. Bakınız: http://viraverita.org/roportajlar/mutlu-binark-ile-yeni-medya-ve-degisen-okuryazarlik-uzerine