Etkinlikler

YENİ MEDYA ÇALIŞMALARI II. ULUSAL KONGRESİ DEĞERLENDİRMESİ YAYINLANDI

18 Mart 2015

 26-27 Şubat 2014 tarihleri arasında gerçekleşen  YENİ MEDYA ÇALIŞMALARI II. ULUSAL KONGRESİ değerlendimesi yayınlandı: Yazarlar: Zeynep Özarslan, Yrd. Doç. Dr., Nişantaşı Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü ve Gülüm Şener, Yrd. Doç. Dr., Hasan Kalyoncu Üniversitesi, GSMF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyeleri. 
Değerlendirme için:http://tinyurl.com/ndwa422