Etkinlikler

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde "Veri Gazeteciliği Atölyesi” gerçekleşti

21 Mart 2015

Gazeteci Pınar Dağ, Eva Constantaras ve Berkin Akkocoğlu tarafından düzenlenen “Veri Gazeteciliği Atölyesi” Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ‘nin evsahipliğinde gerçekleşti. Etkinliğe Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesinden öğretim üyeleri, doktora öğrencilerinin yanı sıra Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Ege Üniversitesi İletişim Fakülteleri'nden de öğretim üyelerinin ve lisans-lisansüstü programların öğrencilerinin katılımı oldu. Ayrıca, Milliyet gazetesinden, HafızaKaybı platformundan, DokuzSekiz Haber'den, Ankara Barosu'ndan da atölyeye katılım gerçekleşti.

Veri gazeteciliğinin temel kavramlarının anlatıldığı ilk sunumu atölye düzenleyicilerinden Gazeteci Pınar Dağ gerçekleştirdi. Pınar Dağ'ın ardından ABD'den telekonfreransla bağlanan Talha Öz, Veri Analizi, Verinin Önemi, Veri Toplama Teknikleri hakkında bir sunum yaptı. Öz, sunum sırasında çeşitli ülkelerde farklı yöntemler kullanarak yapılan veri gazeteciliği örneklerini atölye katılımcılarıyla paylaştı. Bir sonraki sunumda İzmir'den etkinliğe gelerek destek veren Ekrem Eser Ekici “webgraphbuilder.com” isimli veri madenciliği ortamını tanıttı ve kullanımı hakkında bilgi verdi. Öğle arasından sonra ilk sunumu, Paris'ten telekonferansla bağlanan veri gazeteciliğinin yetkin ismi Nicolas Kayser-Bril yaptı. Avrupa'daki ülkelerde veri gazeteciliğinin durumunu ve veri gazeteciliğinin derslerinin nasıl gerçekleştiğini anlatan Kayser-Bril, çeşitli projelerini tanıttı. Dağ Medya bünyesinde veri gazeteciliği yapan Berkin Akkocoğlu, yeni medya, büyük veri ve veri gazeteciliği hakkında bilgilerini atölye katılımcılarıyla paylaştı. Akkocoğlu ayrıca, kendi hazırladığı veri gazeteciliği örnekleriyle hazırlık, veriyi haritalama ve veriden haber oluşturma deneyimlerini aktardı.

Etkinliğin düzenleyicilerinden Eva Constantaras ise Berlin'den telekonferans yöntemiyle bağlanarak veri gazeteciliği deneyimlerini atölye katılımcılarıyla paylaştı. Eva Constantaras'tan sonra Ankara Barosu'ndan Avukat Faruk Çayır, veri gazeteciliği için en temel şey olan verilerin elde edilmesinin hukuki temellerini ve sınırlılıklarını anlattı. Elde edilen verilerin hangilerinin kullanılabilir veya kullanılamaz olduğunu açıklayan Çayır, hassas kişisel verilerin asla kullanılamayacağı konusuna da değindi. Ardından, Demokrasi Denetçileri Derneği'nden Ekrem Yılmaztürk, oluşturdukları genel seçim simülasyonunu tanıttı ve verileri seçimlerde nasıl kullandıklarını atölye katılımcılarıyla paylaştı. İnfogr.am sitesinden Krist Avots da telekonferans yöntemiyle atölyeye bağlanarak, sitelerinde verilerin nasıl haritalandıralabileceğini ve grafik hale nasıl dönüştürülebileceğini anlattı.

Seminerlerin ardından, atölye katılımcıları gruplara ayrılarak özgün konularına çalışmaya başladı. Türkiye'de saldırıya uğrayan gazetecilerden, kadına yönelik şiddete, İstanbul'a göç haritasından, Türkiye'de üretilen araştırma projelerinin disiplinlerarası dağılımından, devlet şiddeti sonucu yaşamını yitiren çocukların hangi kentlerde yaşadıklarına değin farklı konularda veri gazeteciliği uygulaması yapıldı. Akşam 21.00'a kadar konularına çalışan gruplar, çalışmalarının geldiği noktaya kadar olan kısımlarını sundu. Atölye, katılımcılarına verilen katılım belgesi ile son buldu.