Etkinlikler

Prof. Dr. Mutlu Binark ve Ekibine İLAD Yılın İletişim Araştırması Ödülü

28 Nisan 2015

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği'nce her yıl medya ve iletişim alanında verilen İLAD 2014 yılı ödülleri, Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan bir törenle 28 Nisan 2015 tarihinde sahiplerine verildi. İLAD Yılın İletişim Araştırması Ödülü “Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri” kitabı ile Prof. Dr. Mutlu Binark ve ekibine, İLAD Basın Onur Ödülü Cumhuriyet Gazetesi çizeri Musa Kart'a, İLAD Müşerref Hekimoğlu Gazetecilik Başarı Ödülü Bianet editörü Çiçek Tahaoğlu'na verildi.

İLAD 2014 YILIN İLETİŞİM ARAŞTIRMASI ÖDÜLÜNÜN GEREKÇESİ ise şu şekilde açıklandı.

Mutlu Binark'ın yayına hazırladığı, Günseli Bayraktutan, Ezgi Mert, İslam Halaiqa, Tuğrul Çomu, Selda Tunç, Zeynep Büker-Alyanak'ın katkı sunduğu Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri adlı kitap, yeni medya ile oluşan yeni araştırmalarda, yöntem ve teknik konusundaki sorulara çözümler getirmesi, yol göstermesi; Türkiye'den ve dünyadan farklı araştırmaları hem sorunsalları hem de yöntem ve teknikleri açısından detaylı bir şekilde tartışması; iletişim alanında giderek artan etik ve araştırma sorunlarına yer vermiş olması ve ele alınan konuların içsel bütünlüğü ile Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, Prof. Dr.Hasan Akbulut ve Prof. Dr. Nilgün Tutal Cheviron'un yer aldığı Seçici Kurul'un değerlendirmesi sonucunda oybirliği ile ödüle layık bulundu.