Etkinlikler

"İkilikler ve karşıtlıklar: Halbwachs'ın entelektüel mirası üzerine eleştirel bir değerlendirme" Toplum ve Bilim Dergisi'nin 128. sayısında yayınladı.

04 Haziran 2014

  http://www.birikimdergisi.com/birikim/dergiyazi.aspx?did=3&dsid=443&dyid=6565&yazi=%DDkilikler%20ve%20kar%FE%FDtl%FDklar:%20Halbwachs%92%FDn%20entelekt%FCel%20miras%FD%20%FCzerine%20ele%FEtirel%20bir%20de%F0erlendirme