Etkinlikler

Sosyal Medya ve Trollük Olgusu

20 Haziran 2015

Hacettepe Üniversitesi BAP Birimi tarafından desteklenen Proje ID:781 ve Proje Başlığı:SOSYAL MEDYA VE TROLLÜK OLGUSU olan araştırma projesi tamamlanmıştır. Proje araştırma ekibi; Şule Karataş, Eray Koca ve Tuğrul Çomu'dan oluşmaktadır.

Projenin özeti: Bu proje kapsamında sosyal medya ortamlarında önemli bir toplumsal sorun olan trol olgusu ele alınmıştır. Trollük, sosyal medya ortamlarında çoğunlukla anonim hesaplardan belli bir konuda gerek ortamda paylaşılan/kullanılan/tüketilen enformasyona, gerekse ağa dahil olmuş kamunun kendisine yönelik olarak manipülatif içerik üretimi, paylaşımı ve yayılımasında bulunmak şeklinde tanımlanabilir. Trollük olgusu bu çalışmada şu başlıklar altında incelenmiştir: trol sözcüğünün kökeni; trol türleri ve trollük biçimleri; trollüğün yapılış biçimi ve hedef kitlesi; trollükle mücadele stratejileri. Bu proje Türkiye'deki ilk kapsamlı saha çalışması olma niteliğini taşımaktadır. Projede literatür taramasına müteakip, eş an anlı olarak iki farklı araştırma yöntemi işe koşulmuştur: (1) Twitter arayüzeyinde örnek trol hesaplarının tespiti ve hesap içeriklerine uygulanacak arayüzey analizi ve tematik içerik analizi (2) yeni medya alanındaki çeşitli uzmanlar (akademisyenler, yeni medya endüstrisi profesyonelleri ve bilişim hukukçuları) ile derinlemesine görüşmeler. Çalışma sosyal medya ortamlarında trollük olgusuna yönelik olarak yeni medya okuryazarlığının geliştirilmesinin bir mücadele stratejisi olup olmadığını uzman görüşleriyle tartışmaktadır.