Etkinlikler

TÜBİTAK BİDEB 2237 İletişim Bilimleri Alanında Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi Çağrısı

14 Eylül 2015

TÜBİTAK BİDEB tarafından desteklenen 2237 Bilimsel Araştırma Yazımı Eğitim Projesi kapsamında, TÜBİTAK SOBAG projesine yürütücü olarak başvurmamış ya da hiç destek kazanmamış; doktora programına kayıtlı olan ve doktora yeterliliğini almış ya da doktora derecesini yakın tarihlerde almış, iletişim bilimcilere yönelik tek aşamalı bir proje yazım eğitimi ve uygulaması planlıyoruz. 2237 Desteği, araştırmacılara yönelik teorik ve pratik uygulamaları içeren proje yazma eğitim programlarının uygulandığı etkinliklerden oluşmaktadır.

İletişim Bilimleri Alanında Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü, Ankara'da gerçekleştirilecektir. Etkinlik teorik ve uygulamalı olarak 27-28-29 Ocak 2016 tarihlerinde olacaktır.

Bu eğitim kapsamında Türkiye'de iletişim araştırmalarında kuram ve kavramlar, yöntemler ile araştırma yönelimleri genel olarak ele alınacak, ardından araştırmacıların TÜBİTAK araştırma projelerini (1001, 1002, 3501, vb) nasıl hazırlayacağı bu proje çağrılarının bileşenleri, araştırma ve araştırmacıda etik bakış konusu açımlanacak, son olarak araştırmacıların proje önerilerinin konusunda uzman iletişim bilimlerinden oluşan danışman öğretim üyeleri tarafından değerlendirilmesi yapılacaktır.

Katılımcıların Ankara'ya ulaşım masrafları eğitim sonrasında katılımcılara ödenerek eğitim bütçesi kapsamında karşılanacaktır. Ayrıca katılımcılara Ankara'da konaklama imkanı da sağlanacaktır. Bu eğitime katılabilmek için,
a) Türkiye'de yerleşik Üniversitelerde doktora programına kayıtlı olmak, doktora yeterliliğini almış olmak ya da doktorasını 2012 yılından sonra tamamlamış olmak,
b) Eğitim etkinliğine bir proje önerisi ile katılıyor olmak,
c) Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak,
d) İntihalden ceza almamış olmak gereklidir.

Bu daveti akademik ağınız ve eğitim sürecine katılabileceğini düşündüğünüz genç iletişim bilimcilere iletirseniz/paylaşırsanız çok sevinirim.

Bu eğitim çalışmasına katılmayı arzu edenlerin, 10 Ekim 2015 tarihine kadar;
• kısa özgeçmişini (lisans, y.lisans, doktora derecesi yıl/eğitim kurumu, akademik çalışma alanı, son iki yıl içinde yaptığı yayınların listesi ile iletişim numaraları dahil),
• doktora programına kayıtlı olduğunu ve yeterliliğini aldığını gösteren belgeyi
• üzerinde çalışmak istediği/çalıştığı proje önerisini (varsa/mümkünse TÜBİTAK 1001 proje önerisi formatında –ilgili form http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-basvuru-formlari adresinden temin edilebilir )
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi T. Çomu'ya ekli dosya şeklinde epostayla göndermesi gerekmektedir.
Her türlü soru için tugrul.comu@gmail.com ve binark@hacettepe.edu.tr e-posta adresleri üzerinden iletişim kurabilirsiniz.


Prof.Dr. Mutlu BİNARK
HÜİF RTS Bölümü Enformasyon ve Bilişim Teknolojileri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

İletişim için: Tuğrul Çomu/ tugrul.comu@gmail.com; Mutlu Binark/ binark@hacettepe.edu.tr