Etkinlikler

Folklor/Edebiyat Dergisi Yeni Medya Çalışmaları özel sayısı yayınlandı

20 Eylül 2015

Folklor/Edebiyat Dergisi 83.sayısı özel teması, "Yeni Medya Çalışmaları" yayınlandı Tema Editörünün yazısı çin bakınız: Binark, M. (2015) “Yeni Medya Çalışmaları Özel Sayısı Hakkında: Neden?”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 9-18.
ISSN: 1300-7491

Bu özel sayının içindekileri paylaşalım:
Binark, M. (2015) “Yeni Medya Çalışmaları Özel Sayısı Hakkında: Neden?”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 9-18.
Özçetin, D. ve B. Özçetin (2015) “Polis ve Sosyal Medya: Türkiye'de İl Emniyet Müdürlüklerinin Twitter Kullanımı”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 19-48.
Bennett, W.L. ve A. Segerberg (2015) “Bağlantısal Eylemin Mantığı: Sayısal Medya ve Çekişmeci Siyasetin Kişiselleştirilmesi”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 49-74.

Şener, G. P. Öğün Emre ve F. Akyıldız (2015) “Türkiye'de Sosyal Medyanın Siyasi Katılıma Etkileri”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 75-98.

Durna, T. ve N. Durna (2015) “Taşranın Facebook ile İmtihanı Bir Akdeniz Köyünde Etnografik Keşif Çalışması”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 99-123.

Sütlüoğlu, T. (2015) “Sosyal Paylaşım Ağlarında Gençlerin Sosyalleşme ve Kimlik İnşası Süreçleri:Facebook Örneği”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 125-147

Dağtaş, E. ve O. Yıldırım (2015) “İnternet ve Sosyal Ağlar Dolayımlı Gündelik Yaşam Pratikleri:Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Mikro Alan Araştırması”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 149-180.

Doğu, B. (2015) “Veri Haberciliği: Demokratik Medya İçin Olanaklar”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 181-197.

boyd, d. ve K. Crawford (2015) “Büyük Veri Üzerine Eleştirel Sorular: Kültürel, Teknolojik ve Bilimsel Bir Olgu Hakkında Eleştirel Sorgulamalar Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 199-215.

Çevikel, T. (2015) “İnternet Gazetecilerinin Haber Medyasında Kullanıcı Katılımına İlişkin Görüş ve Tutumları”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 217-234.

Kaufhold, K., S. Valenzuela ve H. Gil de Zúñiga (2015) “Yurttaş Gazeteciliği ve Demokrasi: Kullanıcı Tarafindan Oluşturulan Haberlerin
Kullanımı, Siyasal Bilgi ve Katılımla Ne Kadar İlişkili?”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 235-249.
 

Yanardağoğlu, E. (2015) “Yeni Medya ve Kullanıcı Türevli İçerik: Dokuz8haber Sitesi Örneğinde Yurttaş Gazeteciliği Üzerine Etnografik Bir İnceleme”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 251-269.

Depeli, G. (2015) “Kadın Bloggerlar: Yeni Dil, Yeni Kadınlık, Yeni Tartışmalar”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 271-294.

Babacan, M..E. (2015) “Yeni Medya Bağlamında Toplumsal Hareketler ve Yeni İnsanın Karakter”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 295-307.

Şimşek, B. (2015) “Toplumsal İçermeyi Düşünmek: Çocuklardan Çocuklara Dijital Hikâyeler”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 309-324.

Karadaş, N. (2015) “Zaman Kavramına Kuramsal Yaklaşımlar ve İnternet'te Şimdiki Zaman Olgusu”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 325-342.

Terranova, T. (2015) “Bedava Emek: Dijital Ekonomide Kültür Üretimi”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 343-363.

Akay, K. (2015) “Dijital Oyunların Üretim Sürecinde Mekânın İşlevsel Rolü”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 365-387.

Kaynak, S. ve S.Koç (2015) “Telif Hakları Hukuku'nun Yeni Macerası: Sosyal Medya”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 389-410.

Markham, A. ve E. Buchanan (2015) “Etik Karar Alma ve İnternet Araştırmaları İnternet Araştırmaları Birliği (AoIR) Etik Çalışma Komitesinden Tavsiyeler”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 411-431.

Bayol, E. (2015) “Türkiye'den Bir Dijital Oyun Stüdyosu Öyküsü Céidot: Rüya Savaşçıları”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 433-457.

Alternatif Bilişim Derneği“Yeni Medya Çalışmaları İkinci Ulusal Kongresi Sonuç Bildirgesi”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 459-460.

Akın, A. (2015) “Siyasetin Yeni Hali Vaka-i Sosyal Medya: Seçimden Seçime, Gezi Direnişi'nden Hükümet Cemaat Çatışmasına…”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 461-468.

Tunç, S. ve Z.Büker (2015) “Kendi Medyanı Yarat: Alternatif Kavramlar Tartışmalar Örnekler…”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 469-478.