Etkinlikler

Veri İkizlerimizin Farkında Mıyız? Dijital Gözetimin Çeşitli Boyutlarına Karşı Farkındalık…

05 Şubat 2016

"Veri İkizlerimizin Farkında Mıyız? Dijital Gözetimin Çeşitli Boyutlarına Karşı Farkındalık" adlı bildiri tam metni Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre Kitabı'nda yayınlandı.

Kongre kitabı: Şubat 2016, 684 Sayfa

Yayına hazırlayanlar: Burak Özçetin, Ceren Sözeri, İdil Sayımer, İrem İnceoğlu, Perrin Öğün Emre, Tuğrul Çomu

Kapak Tasarımı: : Banu Küçüksaraç

ISBN: 978 - 605 - 62169 - 5 - 4

Link: http://ekitap.alternatifbilisim.org/files/yeni_medya_calismalari-2_kongre_kitabi.pdf