Etkinlikler

İktisat ve Toplum dergisi "Dijital Ekonomi" (S.71, 2016) özel sayısı yayınlandı...

22 Eylül 2016

İktisat ve Toplum Dergisi "Dijital Ekonomi" özel sayısı S:71, Eylül 2016 (ISSN: 1309-9418)yayınlandı.

Yazılar:

• Mutlu Binark “Dijital Ekonomi veya Endüstri 4.0 mı? Tüketicinin Üretici olarak Emek Gücüne Dönüşmesi Olgusu”

• Ergin Bulut “Beğeniyorum Öyleyse Varım: Sosyal Medyada İçerik Üretimi, Yabancılaşma ve Sömürü”

• Seçil Toros “Reklam İletişiminde Dönüşümler: Çevrimiçi Reklam ve Tüketiciler”

• Recep Ünal “Haber Merkezlerinin Yeni Medya İle Dönüşümüne ‘Emek' Verenler”