Etkinlikler

I.Ulusal Açık Veri Konferansında sunum

02 Ekim 2016

"SOSYAL BİLİM ARAŞTIRMALARINDA TÜRKİYE'DE VERİ ETİĞİ POLİTİKASI: SOSYAL MEDYA ORTAMLARINDAN VERİ TOPLANMASI" adlı H.Ü.BAP tarafından desteklenen 2016/9402 no'lu araştırma projesinin sorunsalı, yöntemi ve ön bulgular  I.Ulusal Açık Veri Konferansı'nda 25 Eylül 2016 tarihinde Antalya'da sunuldu.

Konferansın tüm sunumlarına ve araştırma projesinin sunumuna ulaşmak için link: https://tinyurl.com/hkdhp2t

Proje Ekibi: M.Binark, H.Yalçın, Ş.Karataş ve T.Çomu