Etkinlikler

21.Türkiye'de İnternet Konferansı (3-5 Kasım 2016) gerçekleşti

12 Kasım 2016

21.Türkiye'de İnternet Konferansı 3-5 Kasım 2016 tarihleri arasında Ankara'da TED Üniversitesi'nde gerçekleşti. Konferans kapsamında iki panel organize edildi. İlk Panel, TÜRKİYE'DE VERİ YÖNETİMİ ve VERİ ETİĞİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR VE BAKIŞLAR başlığını taşımakta olup, bu panelde veriye ilişkin çeşitli olgular; müşterek veri, sahiplik, araştırma verisi yönetimi, veri etiği, sosyal medya ortamlarında veri kullanımı, veri okuryazarlığı ve Türkiye'de açık veriye ilişkin durum ele alındı. Sunum başlıkları şunlardı:

•SOSYAL BİLİM ARAŞTIRMALARINDA TÜRKİYE'DE VERİ ETİĞİ POLİTİKASI: SOSYAL MEDYA ORTAMLARINDAN VERİ TOPLANMASI Prof.Dr. Mutlu Binark, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Yrd.Doç.Dr. Haydar Yalçın, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Ar.Gör. Şule Karataş, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ar.Gör. Tuğrul Çomu, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

•ARAŞTIRMA VERİSİNİN YÖNETİMİ VE ETİK Yrd.Doç.Dr. Haydar Yalçın, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı

•Müşterek Veri Sorunsalı: Ortaklaşan Gelecek Kurgusu Üzerine Dr. Aslı Telli Aydemir

•Türkiye'de Veri Okuryazarlığı (VO)'nı Tanımlamak, Yöntemlerini ve Etkilerini Ölçmek Açısından VO e-Eğitimlerinin Önemi ve Açık Veri (AV) Politikalarının Geliştirmesi için Ulusal Açık Veri Endeksi (UAV)'nin Oluşturulması Pınar Dağ ve Kubilay Öztürk, Açık Veri ve Veri Haberciliği Derneği

İkinci panel ise, Dijital Endüstri 4.0 başlığını taşımakta olup, İktisat ve Toplum Dergisi S:71, Eylül 2016'da yayınlanmış yazı ve yazarların bir araya gelerek, dijital ekonomide gayri maddi emekgücünün rolünü sorgulamaktadır.