Etkinlikler

Medya Okuryazarlığı kitabında Eğlence Trolleri ve Yeni Medya Okuryazarlığı bölümü yayınlandı

24 Aralık 2016

Eğlence Trolleri ve Yeni Medya Okuryazarlığı üzerine (HU.BAP destekli araştırma projesi) çalışma, E.Küçük Durur tarafından derlenen Medya Okuryazarlığı adlı kitapta yayınlandı.

Bakınız: Binark, M., Ş.Karataş, T.Çomu ve E.Koca (2016) “Twitter'da Eğlence Trolleri ve Yeni Medya Okuryazarlığı: Trolleri Beslemeyin”, Medya Okuryazarlığı, (Der.) Elif Küçük Durur. Ankara: Siyasal. 91-108.

ISBN: 978-605-9221-40-5