Etkinlikler

Yeni Medya Çalışmaları III. Ulusal Kongresi 9-10 Martta Cer Modern'de...

21 Şubat 2017

III. Ulusal Yeni Medya Çalışmaları Kongresi, Alternatif Bilişim Derneği tarafından 9-10 Mart 2017 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Kongrenin ana teması ise “Hak odaklı yeni medya”. İnternet'in ve yeni medya teknolojilerinin gelişmesi ve artan baskı ortamı sonucu yeni medya ortamları bir "hak mücadeleleri" alanına dönüştü. Devletler bu yeni hak arama alanını sansür, tutuklama ve izleme politikaları ile daraltmaya çalışırken, şirketler ise bireylerin kişisel verilerinin peşinde. Daha fazla otoriterlik, denetim, metalaşma ve ticarileşmeyi hedefleyen devletler ve şirketlerle, haklarına sahip çıkan ve yeni hak kazanımları için mücadele eden katılımcı yurttaşlar arasındaki hak mücadelesi, “hak odaklı yeni medya” başlığı altında tartışılmasını zorunlu kıldı.

Alternatif Bilişim Derneği, 2013 yılında Kocaeli Üniversitesi işbirliği ile “Kuram, yöntem, uygulama ve siyasa”, 2015 yılında Kadir Has Üniversitesi işbirliği ile “Yeni Medya Okuryazarlığı” konularını tartışmaya açtı. III. Ulusal Yeni Medya Çalışmaları Kongresi ise, “hak odaklı yeni medya” başlığından hareketle toplumun her kesiminin bu alandaki haklarına, yeni medyanın fırsat ve tehditlerine dair farklı konu başlıklarını çeşitli açılardan ele alacak. Sivil Düşün Aktivist Programı, FES, İsveç Konsolosluğu, Ankara Barosu tarafından desteklenen kongreye bu çerçevede 95 bildiri sunuldu, alanın en yetkin akademisyenlerinin değerlendirmesiyle 72'si Kongre'de sunulmak üzere kabul edildi.

Kongrenin programı açıklandı: 9-10 Mart 2017 tarihlerinde Ankara Cermodern'de düzenlenecek kongrenin programı www.yenimedya.org.tr sitesinde ilan edildi.

Kongre'ye izleyici olarak katılım ücretsiz.

Kongre kitabı Özgür Uçkan'a ithaf edilecek Yeni Medya Çalışmaları III. Ulusal Kongre'de sunulan ve hakemler tarafından seçilecek olan bildirilerden oluşan bir seçki kitap da hazırlanacak. Bu seçki kitap, 2015 Temmuz ayında yaşama veda eden Alternatif Bilişim Derneği kurucu üyesi, mentör, hak ve özgürlük savunucusu/aktivist/yazar Dr. Özgür Uçkan'a ithaf edilecek.

DÜZENLEME KURULU •Yrd. Doç. Dr. Aslı Telli Aydemir •Dr. Banu Küçüksaraç •Doç. Dr. Burak Özçetin •Doç. Dr. Günseli Bayraktutan •Işık Mater •Prof. Dr. İdil Sayımer •Prof. Dr. Mutlu Binark •Yrd. Doç. Dr. Perrin Öğün Emre •Doç. Dr. Sedat Özel •Tuğrul Çomu •Doç. Dr. Zeynep Özarslan