Etkinlikler

3. Siyasal İletişim Konferansı'nda "Başka bir dünya mümkün": Reklamları izlediniz! adlı bildiri sunuldu.

12 Mayıs 2017

Politikayla Arzunun Kesiştiği Yer: Ütopyalar temasıyla 11-12 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara, Mülkiyeliler Birliği'nde gerçekleşen 3. Siyasal Psikoloji Konferansı'nde “Başka bir Dünya Mümkün”: Reklamları İzlediniz! başlıklı bildiri sunulmuştur. 

Konferansla ilgili ayrıntılı bilgi için: siyasalpsikoloji.org/

Konferanstaki sunumlara siyasal psikoloji youtube kanalından ulaşılabilir: www.youtube.com/channel/UC_og8uXJvOdipS6z7Hg8oYg