Etkinlikler

"Akademisyen Kadınların Korkuları" başlıklı makale Toplum ve Hekim dergisinde yayımlandı.

21 Temmuz 2017

Akademisyen Kadınların Korkuları başlıklı makale Toplum ve Hekim Dergisi'nin Korku temalı sayısında (Mart-Nisan 2017, Cilt: 32, Sayı:2) yayımlanmıştır. Basım tarihi: Temmuz 2017

www.ttb.org.tr/thnew/