Etkinlikler

Unesco Türkiye Milli Komisyonu Yayını Herkes İçin İletişim 2017 Kitabı çıktı

12 Aralık 2017

 "Yeni Medya Okuryazarlığı Tekno-toplumsal Politikası Herkes İçin Neden Gerekli?" adlı kitap bölümüm, Unesco Türkiye Milli Komisyonu tarafından yayınlanan Herkes için İletişim 2017 (Yayına Haz. Deniz Bayratar ve Özlem Avcı Aksoy) içinde yayınlandı (51-64). Ankara: Unesco 2017. ISBN:978-605-66617-3-0.

Yazının İngilizcesi: Mutlu Binark, (2017) "Why is a techno-social policy of new media literacy needed for all?", Communication for All 2017, Editors, Deniz Bayraktar and Özlem Avcı Aksoy, Ankara: Turkish National Commision for UNESCO, 53-68.

ISBN: 978-605-66617-3-0.