Etkinlikler

"Başka bir dünya mümkün": Reklamları izlediniz!, A. Bora, K. Dede (Der.), Ütopyalar-Politikayla Arzunun Kesiştiği Yer içinde yayımlandı.

15 Mart 2018

3. Siyasal Psikoloji Konferansı'nda sunulmuş olan "Başka bir dünya mümkün": Reklamları izlediniz! başlıklı bildiri Aksu Bora ve Kadir Dede'nin derledikleri Ütopyalar-Politikayla Arzunun Kesiştiği Yer adlı kitapla yayımlandı.

www.iletisim.com.tr/kitap/utopyalar/9576#.Wqpt_B3FLIW