Etkinlikler

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) işbirliği ile 9 Mayıs 2018 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda “Türkiye'de Genç Mültecilerin Gündelik Hayatı” başlıklı sempozyum gerçekleştirildi.

 
 
 

Türkiye'de yaşayan ve öğrenim gören genç mülteciler, toplumsal faaliyetlerde çalışan gönüllü gençler ve mültecilerle çalışmalarda öne çıkan sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımlarıyla düzenlenen iki panelin yer aldığı sempozyum programında ayrıca Ankara'da yaşayan mülteci çocukların ve Beytepe Anaokulu öğrencisi çocukların birbirileri için yaptıkları oyun temalı “Aynı Şehrin Çocukları” Çocuk Resim Sergisi, Dr. Evren Sertalp'in “EL” 3D fotoğraf sergisi, SGDD-ASAM Ankara'nın Kadın Bohçası Kampanyası'nda mülteci kadınların hazırladığı bohça ve sempozyum mekânı önüne kurulan temsili UNHCR mülteci çadırı yer aldı.

Sempozyum, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi koordinatörü Doç. Dr. Burcu Şimşek, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sema Buz ve UNHCR Türkiye Temsilci Yardımcısı Paolo Artini'nin açılış konuşmalarıyla başladı.

Konuşmaların ardından Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, UNHCR, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu ve SGDD-ASAM işbirliği ile gerçekleştirilen altı haftalık bir etkinlik dizisi sonucunda ortaya çıkan ve 5-6 yaş grubu 82 çocuğun yaptığı resimlerden oluşan “Aynı Şehrin Çocukları” Çocuk Resim Sergisi ve Dr. Evren Sertalp'in, tüm farklılıklarıyla aynılıklarını vurguladığı çocukların ellerini yansıtan “EL” başlıklı 3 boyutlu fotoğraf sergisi ziyaret edildi.

İnteraktif bir sergi olarak düşünülebilecek, mültecilerin gündeliğini, mültecilerin kendi oluşturdukları dijital hikâyelerle yansıtan Vizesiz Hikayeler gösteriminin yer aldığı UNHCR mülteci çadırı sonraki ziyaret noktasını oluşturdu. Aynı Şehrin Çocukları Resim Sergisi'ne katılan çocuklar hep birlikte temsili mülteci çadırını boyayarak çadıra ellerinden izler bıraktılar. 2017 itibarıyla UNHCR işbirliğiyle mültecilerle gerçekleştirilen dijital hikâye anlatımı atölyelerinden dijital hikâyeler ise gün boyunca mülteci çadırda katılımcılarla buluştu.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin “Kadınlar Hikâyelerini Bohçalara İşliyor” çağrısıyla yürüttüğü kampanya kapsamında, yerel ve mülteci/sığınmacı kadınların bir araya gelerek taleplerini, sorunlarını, hayallerini ve özlemlerini işledikleri kumaş parçalarından oluşturdukları yaklaşık 70 metrelik kadın bohçasından parçalar, sempozyum alanında gün boyunca sergilendi.

Sempozyum programı kapsamında gerçekleştirilen ilk panel, Türkiye'de mülteci gençlerin sosyal uyumunu güçlendirmek için gönüllü çalışmalar yürüten mülteci ve Türkiyeli gençleri bir araya getiren “Yollarda” Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi'nde üretilen dijital hikâyelerin gösterimiyle başladı. Gösterimin ardından Doç. Dr. Burcu Şimşek'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen forum etkinliğinde, atölye katılımcısı gençler hem atölyeye hem de katıldıkları etkinliklere dair deneyimlerini paylaştılar.

İkinci panel, mülteci ve Türkiyeli gençlerle, mültecilerin toplumsal yaşama uyum süreci üzerine faaliyetler yürüten kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçladı. Prof. Dr. Sema Buz'un moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı'ndan “Farklılıklara Saygı” projesiyle Dr. Öğr. Üyesi Menekşe Boz ve projede yer alan aynı bölüm öğrencisi Gülsüm Sinem Güneş, UNHCR Eğitim Birimi'nden Nihan Tüzel, SGDD-ASAM'dan Gamze Erkmen ve yürüttükleri “Birlikte Güçlüyüz” projesi gönüllüsü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden Arş. Gör. Özgür Salih Kaya, Türk Kızılayı'ndan Ruşen Çetinkaya ve Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü'nde öğrenim gören mülteci genç Fatema Fadel konuşmacı olarak yer aldı.