Etkinlikler

Unesco Filmin Yaratıcı Kenti olarak Busan ve Busan Film Komisyonu

18 Haziran 2018

"Film Endüstrisinin ve Sinema Kültürünün Gelişmesinde Busan Film Komisyonu'nun Rolü" adlı yazı Moment Dergi 5(1), 2018 de yayınlandı (ss.105-115).
Bakınız: http://www.momentjournal.org/index.php/momentdergi/article/view/338/526