Etkinlikler

New Broadcasting Ecosystem and the Second Screen...yazısı yayınlandı

11 Ekim 2018

Ünal, S., M. Binark ve S.Çetindağ (2018) “New Broadcasting Ecosystem and the Second Screen Phenomenon in Turkey: Case Study on the Serial Insider”, Observatorio, (Hakemli uluslar arası e-dergi) (Indeksler: ErichPlus, LatinIndex, SciELO, SciVersoScopus, Veri tabanları: IAMCR, EBSCHO Host) 122-144. 1646-5954/ERC123483/2018
ISSN: 1646-5954