Etkinlikler

İçerde Dizisi Örneğinde İkinci Ekran olgusu...

11 Ekim 2018

Çetindağ, S.Ünal, ve M. Binark (2018). “Televizyon Endüstrisinde Yeni Yayıncılık EkoSistemi ve “İkinci Ekran” Olgusu: İçerde Dizisi Örneği”, Kolektif Zeka: Yeni Medya Perspektifinden Katkılar, Der. Oya Morva ve Erkan Saka. İstanbul: Kalkedon. 95-132.
ISBN 978-605-4979