Etkinlikler

107k039 nolu Bir Tübitak Sobag Projesi Yayınlarının Literatüre Etkisi Analizi

28 Aralık 2018

 Sezgin, S., Binark, M, Yalçın, H. ve G.Bayraktutan. (2018). “Türkiye'de Dijital Oyun Çalışmalarının 10 Yılı: Bir TUBİTAK-SOBAG Araştırmasının Boylamsal Etki Değerlendirmesi”, Kültür ve İletişim, S:21(42):170-194.
(EBSCO Host ve ULAKBİM TR Dizin veri tabanında yer almaktadır)
ISSN: 1301-7241