Etkinlikler

Kore Saha Çalışmasından:Kore Film Konseyi,Kore Hükümetlerinin Kültür Politikası ve Sinema Endüstrisi Destekleri

30 Mart 2019

 Bu çalışma, HÜ BAP Birimi tarafından SBI-2017-16354 koduyla desteklenen projenin Güney Kore saha araştırmasından üretilmiştir. Güney Kore saha çalışması Kore hükümetlerinin farklı yaratıcı endüstrilere destekleri ve kültür politikaları üzerinedir.

Bu çalışmada Güney Kore hükümetlerinin yaratıcı içerik endüstrilerinden biri olan sinema endüstrisine yönelik kültür politikaları ve düzenlemeleri tarihsel bir bağlamda ve ekonomi politik bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Kore Film Konseyi'nin (KOFIC) Kore'de sinema endüstrisinin gelişmesindeki rolü ele alınmıştır. Ayrıca, Kore sinema endüstrisinin mevcut ve gelecek sorunları sıralanmıştır

Binark, M . (2019). “Güney Kore Hükümetlerinin Kültür Politikaları ve Sinema Endüstrisi Destekleri”, sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, 10 (1), 147-172. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sinecine/issue/44218/545808.

Abstract: The South Korean government's cultural policies and regulations for the movie industry are analyzed from the perspective of political economy in an historical context. The role of the Korean Film Council (KOFIC) in the development of the movie industry and the current and the future problems of the industry are also discussed.