Etkinlikler

Dijital Kültürde Yaşlanma ve Sonrası Çalışma Grubu Netlab İşbirliği

07 Nisan 2019

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde 2018-2019 eğitim öğretim döneminde İLT 648 Yeni Medya Çalışmaları adlı yüksek lisans dersi kapsamında, dersi alan araştırmacılarla birlikte dersin odağına Türkiye'de dijital eşitsizlik, iletişim teknolojileri, medya ve yeni medya ekosisteminde kuşaklar ve yaşlanma konusunu odağa aldık. Türkiye'de dijital uçurum olgusunu, dijital eşitsizlikler bağlamında tartışmak, sınıf, toplumsal cinsiyet, etnik köken, yaş, eğitim, yaşanılan yer ve bölge gibi özellikler dijital becerilerin kazanılması ve kullanılmasında temel belirleyenler olarak ele almak gerekli. Çalışma grubumuzda bu temelde, yeni iletişim teknoloji ve ortamlarını kullanım becerisini, nasıl kullanıldığını kesimşimsellikler ekseninde irdelemeyi, dijital eşitsizlik olgusunu yaş alan kuşakların gündelik yaşam pratiklerinde ve kuşaklararası iletişim pratiklerinde serimlemeyi amaçladı.

Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Mutlu Binark / Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD.

Danışman: Doç.Dr. Özgür Arun / Akdeniz Ünv. Edebiyat Fak.Gerontoloji ABD.

Çalışma Grubu Koordinatörü: Mehmet Fiğan / Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Dr. Programı

Link: http://netlab.media/dijital-kulturde-yaslanma/