Etkinlikler

Cogito: Hasta Bir Dünyada Yaşamak özel sayısı

20 Haziran 2020

Binark, M. (2020)“Eşitsizliklerin Yeniden Tezahürü: Dijital Eşitsizlikler Ve Yaşlı Bireyler”, Cogito, S.98, 165-175.
ISSN:1300-2880