Etkinlikler

Fakültemiz öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerinden yeni kitap çalışması

07 Temmuz 2020

“Dijital Kültür, Dijital Eşitsizlikler, Yaşlanma” adlı derleme kitap (2020) Alternatif Bilişim Derneği'nin AB Delegasyon ve STGM'nin desteği ile gerçekleştirdiği “Sınırlı Erişimden Sınırsız Erişime: Genç Akademisyenlerin/Akademisyen Adaylarının bilişim ve yeni medya alanında ürettikleri nitelikli araştırmalarının özgür dolaşımının ve açık erişiminin yaygınlaştırılması” projesinin ilk bilimsel çıktısı.

Türkiye'de dijital eşitsizlik, iletişim teknolojileri ve yeni medya ekosisteminde kuşaklar ve yaş/lanma konularını odağa alan “Dijital Kültür, Dijital Eşitsizlikler, Yaşlanma” adlı çalışma, bu konudaki ilk özgün eser olup, başvuru kaynağı niteliği taşımakta. Özellikle yaş ayrımcılığının hemen her ortamda karşılık bulduğu ve yaş alan kuşaklara karşı kullanıldığı Türkiye gibi ülkelerde, yaşlanma ve yeni iletişim teknolojileri odaklı çalışmalar yapmak ve bu alandaki eşitsizliği ifşa etmek, yaşam döngüsü bakışı ekseninde toplum içerisinde farkındalık yaratmak adına oldukça önemlidir. Bu çalışmanın editörlüğü Dr. Yeliz Dede Özdemir ve Mehmet Fiğan tarafından üstlenmiş olup, alana dair özgün makale ve literatürdeki kurucu metinlerinin çevirilerini kapsamaktadır.

Derleme kitap 2018 Güz Döneminde Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde açılan Yeni Medya Çalışmaları yüksek lisans dersi kapsamında öğretim üyesi Prof.Dr. Mutlu Binark ve Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Özgür Arun'un, yaşama geçirdikleri “Dijital Kültürde Yaşlanma ve Sonrası” adlı lisansüstü öğrencilerin oluşturduğu çalışma grubunun uzun erimli araştırmalarının, kolektif bir çabanın ve işbirliğinin sonucu ortaya çıktı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Dr.Öğretim Üyesi Şafak Dikmen de NetLab kapsamında bu çalışmaya mikrosite alanı açarak, destek verdi, çalışmanın tüm üretimlerini https://netlab.media/calisma-gruplari/'nda duyurmakta, paylaşmaktadır.

“Dijital Kültür, Dijital Eşitsizlikler, Yaşlanma” çalışması görüldüğü üzere, farklı üniversitelerin ve bir sivil toplum kuruluşunun işbirliği ve kolektif çalışmasıyla, toplumumuzda göz ardı edilen bir sosyolojik, ekonomik ve politik bir olgu “yaşlanmayı”, dijital kültür ve yeni iletişim teknolojileri kesitinde, farklı toplumsallıkları ilişkilendirerek ve bağlam vurgusunu kurarak ele almakta. Özgür Arun ve Mutlu Binark tarafından sunuşu yazılan kitap, İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı doktora öğrencimiz Mehmet Fiğan ile Dr. Yeliz Özdemir ile birlikte derlendi. Çalışmaya araştırma görevlilerimiz Şule Karataş Özaydın ve Ertan Apaoğlu'nun, öğrencilerimiz Naz Önen, Beren Kandemir, Pelin Tokatlı, Ali Zain, Murat Cihangir'in de özgün yazıları ile, Ertan Ağaoğlu ve Burak Özdemir'in çeviri editörlüğü ile katkıları söz konusu.

“Dijital Kültür, Dijital Eşitsizlikler, Yaşlanma” çalışmasına ilişkin şu son hususunda belirtilmesinde yarar var: BM'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri'nde belirtilen, “2030'a kadar yaşa, cinsiyete, engelliliğe, ırka, etnik kökene, dine, ekonomik ya da başka bir statüye bakılmaksızın herkesin güçlendirilmesi ve sosyal, ekonomik ve siyasi olarak kapsanmasının desteklenmesi” kapsamında, bu derleme, dijital kültürde yaş ayrımcılığını ve beceri eşitsizliğini bir çok yönü ile (ikincil düzey eşitsizlikten, sınıf, toplumsal cinsiyet, etnik köken vd.) ele almaktadır.
Dr. Yeliz Özdemir ve Mehmet Fiğan'ın titiz editörlüğünde hazırlanan bu kapsamlı çalışma, iletişim bilimi alanından, sağlık bilimine, gerontolojiye, sosyolojiye, psikolojiye, antropolojiye değin bir çok disiplinden okurla buluşuyor.

E-kitaba erişim için:
https://ekitap.alternatifbilisim.org/dijital_kultur_dijital_esitsizlikler_ve_yaslanma/

ISBN: 978-605-80007-2-8
Haziran 2020