Etkinlikler

Her Yaşta Portalı ile Röportaj: Doğru Bilgiye Ulaşmak Yaşlılarda Kaygıyı Azaltıyor

14 Eylül 2020

 Prof Dr. Mutlu Binark, yürütücülüğünü üstlendiği TÜBİTAK-SOBAG 1001 destekli “Covid 19 Sürecinde Yaşlıların Enformasyon Arayışı ve Enformasyon Değerlendirmesi” projesi hakkında heryasta.org için bilgilendirme yaptı.

AvivaSA'nın, Yaşama Dair Vakıf (YADA) işbirliğiyle yaptığı “Türkiye'de Yaşlılık Tahayyülleri ve Pratikleri” araştırmasının sonuçlarından yola çıkılarak YADA tarafından sağlanan literatür desteği, bilimsel kaynaklar ve AvivaSA'nın katkılarıyla orta yaş grubunun yaşlanmaya hazırlanmasına, planlarını bugünden şekillendirmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlanan bir sosyal sorumluluk girişimi olduğu aktarılan Her Yaşta portalının, Türkiye'deki mevcut negatif yaşlılık algısını değiştirmeye yönelik bir yayıncılık yapmak ana hedefini taşıdığı belirtiliyor.

Araştırmanın hazırlanış ve saha süreçleri ile ilk bulgularına ilişkin röportaj metnine ve videoya ilgili bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

https://www.heryasta.org/2020/09/10/dogru-bilgiye-ulasmak-yaslilarda-kaygiyi-azaltiyor/

https://www.youtube.com/watch?v=x0wEfFc64KI&feature=emb_logo