Etkinlikler

"Bir Bilgi Formu olarak Görselliğin Yeniden Değerlendirilmesi: Etnografik Filmden Sosyal Bilimlere” başlıklı bir sunum yaptı

26 Mart 2004

2. Asistanlar Semineri: Karşı(t)laşmalar
Bahçeşehir Üniversitesi, 25–26 Mart 2004/İstanbul.