Etkinlikler

COVID-19 Pandemisinde Yaşlıların Medya Repertuvarı ve Enformasyon Gereksinimi: TÜBİTAK Araştırma Projesi Sonuçları" sunumu

16 Mayıs 2021

 "COVID-19 Pandemisinde Yaşlıların Medya Repertuvarı ve Enformasyon Gereksinimi: TÜBİTAK Araştırma Projesi Sonuçları" adlı sunum 11 Mart 2021 tarihinde Unesco Milli Komisyonu İletişim İhtisas Komisyonu tarafından düzenlenen webinarda (Binark, Arun, Özsoy-Taylan, Kandemir, Şahinkaya) yapıldı.