Etkinlikler

II. Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı'nda bildiri sunumu

27 Mayıs 2021

26-28 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen “Sağlığın Geleceği: Multidisipliner Yaklaşımlar" temalı ICDAH2021 II. Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı'nda, "Sağlık İletişimi ve Covid-19 Salgını" paneli kapsamında "Hayali Mikroplardan Koronavirüse: Reklamda Sağlık" başlıklı bildiri sunuldu. 

Konferans programı: academicplatform.net/programme/view/icdah2021

ratingacademy.com/icdah2021/