Etkinlikler

Disiplinlerarası Kore Araştırmaları Çalıştayı'nda bildiri sunuldu

29 Haziran 2021

Disiplinlerarası Kore Araştırmaları Çalıştayı'nda (17.5.2021) "KÜRESEL KÜLTÜREL AKIŞ İÇERİSİNDE K DRAMALARI:KORE DALGASI İÇİNDE DİZİ ENDÜSTRİSİNE YÖNELİK KÜLTÜR POLİTİKALARI VE AKTÖRLERİ" adlı bildiri sunuldu.