Etkinlikler

BİRİNCİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ'ne katılım

29 Haziran 2021

"PRO AND ANTI BRI THEMES ON TWITTER: COMPARATIVE ANALYSIS OF CONTENT PRODUCED BY “OPINION TECHNICIANS” OF ETHIOPIA, PAKISTAN AND TURKEY" (Dino, Özsu ve Zain  ile ortak)  adlı bildiri Ufuk Üniversitesi tarafından düzenlenen BİRİNCİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ'nde (8-14.02.2021) sunuldu.