Etkinlikler

"Azim" Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi

09 Temmuz 2019

 "Azim" Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi, Türkiye'de Sosyal Uyum ve Toplumsal Cinsiyet: Yükseköğretimde Suriyeli Kadın Öğrenciler Projesi kapsamında Gaziantep'te düzenlenmiştir.

"Determination" Digital Storytelling Workshop was conducted in Gaziantep in the scope of Social Cohesion and Gender in Turkey: Syrian Women Students in Higher Education Project.

www.digitalstoryhub.org/Azim-Determination