Etkinlikler

"Cesaret" Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi

13 Temmuz 2019

 Cesaret Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi, Türkiye'de Sosyal Uyum ve Toplumsal Cinsiyet: Yükseköğretimde Suriyeli Kadın Öğrenciler Projesi kapsamında Kahramanmaraş'ta düzenlenmiştir.

Courage Digital Storytelling Workshop was conducted in Kahramanmaraş in the scope of Social Cohesion and Gender in Turkey: Syrian Women Students in Higher Education Project.

www.digitalstoryhub.org/Cesaret-Courage