Etkinlikler

"Tutku" Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi

17 Temmuz 2019

 "Tutku" Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi, Türkiye'de Sosyal Uyum ve Toplumsal Cinsiyet: Yükseköğretimde Suriyeli Kadın Öğrenciler Projesi kapsamında Hatay'da düzenlenmiştir.

"Passion" Digital Storytelling Workshop was conducted in Hatay in the scope of Social Cohesion and Gender in Turkey: Syrian Women Students in Higher Education Project.

www.digitalstoryhub.org/Tutku-Passion