Etkinlikler

"Mutluluk" Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi

25 Eylül 2019

 "Mutluluk" Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi, Türkiye'de Sosyal Uyum ve Toplumsal Cinsiyet: Yükseköğretimde Suriyeli Erkek Öğrenciler Projesi kapsamında Mersin'de düzenlenmiştir.

"Happiness" Digital Storytelling Workshop was conducted in Mersin in the scope of Social Cohesion and Gender in Turkey: Syrian Male Students in Higher Education Project.

www.digitalstoryhub.org/Mutluluk-Happiness