Etkinlikler

"Başarı" Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi

29 Eylül 2019

 "Başarı" Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi, Türkiye'de Sosyal Uyum ve Toplumsal Cinsiyet: Yükseköğretimde Suriyeli Erkek Öğrenciler Projesi kapsamında Kahramanmaraş'ta düzenlenmiştir.

"Success" Digital Storytelling Workshop was conducted in Kahramanmaraş in the scope of Social Cohesion and Gender in Turkey: Syrian Male Students in Higher Education Project.

www.digitalstoryhub.org/Ba-ari-Success