Etkinlikler

"Şiddetin Merkezinde" Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi

14 Kasım 2019

 "Şiddetin Merkezinde" Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) finansal desteği ile kadın istihdamını desteklemek amacıyla yürütülen "Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler-İkinci Faz Programı" kapsamında düzenlenmiştir.

"In the Center of Violence" Digital Storytelling Workshop was conducted in the scope of the "More and Better Jobs for Women Programme-Phase II" implemented by ILO with funding from the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) to promote women's employment.

www.digitalstoryhub.org/Siddetin-Merkezinde