Etkinlikler

"Birlikte Mutfakta I: Ağız Tadı" Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi

11 Aralık 2019

 "Ağız Tadı" dijital hikaye anlatımı atölyesi, Hacettepe Üniversitesi Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi ve SGDD-ASAM Ankara Toplum Merkezi ortaklığı ile yürütülen "Toplumsal Uyum için Yemek ve Yemek Kültürleri: Birlikte Mutfakta" projesi kapsamında 11 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

"Gusto" digital storytelling workshop has been facilitated in the scope of "Food and Food Cultures for Social Cohesion: Together in the Kitchen" project, with the cooperation of HU Digital Storytelling Unit and SGDD- ASAM Ankara Community Center, on December 11, 2019.

www.digitalstoryhub.org/Birlikte-Mutfakta-I-Agiz-Tadi