Etkinlikler

Doç. Dr Emek Çaylı Rahte'ye TÜBİTAK BİDEB 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu

09 Kasım 2021

Fakülte Öğretim Üyemiz ve Dekan Yardımcımız Doç. Dr Emek Çaylı Rahte, “Kültürel Melezlik, Küresel İmgelem ve Ulusaşırı Karşılaşmalar: Türk Dizilerinin İsveç'te Alımlanması” başlıklı projesiyle TÜBİTAK BİDEB 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında 12 ay süreyle burs desteği kazanmıştır.

Çaylı Rahte'nin, Stockholm Södertörn Üniversitesi'nde yürütmeyi planladığı araştırması hakkında kısa bilgi:

Türk dizilerinin uluslararası başarısı üzerine yapılan akademik çalışmalar jeo-kültürel ve jeo-linguistik faktörlere; kültürel yakınlık, kültürel diploması ve küreselleşme gibi tartışmalara; prodüksiyon kalitesi ve modernlik imgeleri gibi unsurlara odaklanmış, tartışmalar ağırlıklı olarak ekonomi politik düzlemde yürütülmüştür. Ortadoğu, Balkanlar ve Latin Amerika'da saha çalışmalarına dayalı sınırlı sayıdaki araştırma ise bu coğrafyalarda izleyicinin Türk dizilerini izlemelerindeki temel motivasyonları, metinlerle kurulan ilişkileri ve yorumlama pratiklerini incelemiştir. Türk dizilerinin Nordik izleyici ile kültürel karşılaşmasına dair henüz bir saha araştırması yapılmamıştır. Bu araştırmada, Türk dizilerinin Nordik ülkelerin farklı etnik gruplara, yaş ve cinsiyete mensup izleyicileri tarafından nasıl alımlandığı temel sorusu, İsveç'te yapılacak bir saha araştırması üzerinden yanıtlanmak istenmektedir. Türk dizilerinin İsveç ulusal kanallarında yayınlanmaya başladığı 2013 yılından bugüne, yeni Türk dizilerinin gösterime girmeye devam etmesi ve yüksek izlenme oranlarına ulaşılması, dizilere izleyicinin ilgisini göstermektedir. İsveç'te artan oranda ilgi görmeye başlayan Türk dizilerine dair etnografik perspektifli bir alan araştırması, İsveç'te Türkiye imgesine ve Nordik ülkeler ile Türkiye'nin ulusaşırı (transnational) kültürel karşılaşmalarına dair önemli sorulara yanıt bulabilecektir. Araştırmada, izleyici alımlama analizi saha araştırması ve içerik analizi olmak üzere iki kısımdan oluşacaktır. Saha araştırması: İzleyici etnografisi ve satın alma sorumluları ile görüşmelerden; İçerik analizi: Quora soru-cevap portalı ve İsveç internet medyasının analizlerinden oluşacaktır. Gelişime açık olan “Türkiye'de Nordik Çalışmaları” ve “İsveç'te Türkiye araştırmaları” alanlarına katkıda bulunması beklenen bu araştırma, medya çalışmaları alanının yanı sıra, kültürel sosyoloji, uluslararası ilişkiler ve sosyal antropoloji gibi alanlara da katkı sunabilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı gibi kurumların ilgili birimleri ile araştırmanın çeşitli evrelerinde bilgi ve fikir alışverişinde bulunulması arzulanmaktadır. Araştırma bulguları sempozyum, konferans bildirisi, makale, gazete yazısı ve kitap bölümü olarak ulusal ve uluslararası düzlemde paylaşılacaktır. Araştırmanın nihai ürünü olarak, Türk Dizilerinin ulusaşırı izleyicileri üzerine araştırmalar yapan, dizi ihracatının ekonomi-politik yönlerini çalışan akademisyenlerin ve doktorantların katkılarına açık olacak bir İngilizce kitap projesi çalışması hayata geçirilmek istenmektedir. Söz konusu kitap, alımlama odaklı bu araştırmanın tamamlanmasının ardından başlatılacak ve bir yıl sürecek ikinci bir araştırma projesinin tamamlanmasının ardından her iki proje bileşeninin ürünü olarak yayınlanacaktır.