Etkinlikler

Türk Kütüphaneciliği Dergisinde Anma Yazısı

19 Aralık 2021

Binark, M. (2021). Mehmet İsmet Binark'ın Anısına: “Nefes Alır Gibi Çalışmak” . Türk Kütüphaneciliği , 35 (4) , 609-620 . DOI: 10.24146/tk.1038204

Erişim linki:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/65694/1038204